Opleiding Ergocoach

Opleiding Ergocoach

Working Well begeleidt en coacht op de werkvloer, geeft training en advies. Het hele traject wordt altijd zorgvuldig en op maat begeleid, ook het natraject. Zo kunt u verzekerd zijn van een blijvend optimaal resultaat.

Ergocoach: haal de kennis in huis

Maar Working Well biedt u ook de mogelijkheid om uzelf of uw medewerkers op te leiden tot Ergocoach. Dat heeft als voordeel dat er dan altijd iemand op de werklocatie zelf aanwezig is, die naast de eigen uitvoerende taken extra expertise heeft ontwikkeld op het gebied van preventie en vermindering van fysieke belasting. Kennis in eigen huis dus, waarvan u in de dagelijkse praktijk kunt profiteren. U investeert in uw medewerker, met een waardevolle opleiding en tegelijkertijd in de gezondheid van uw medewerkers en een gunstige werkomgeving.

Tool Ergocoaches- advies Gezond Beeldschermwerk Gratis te downloaden

 

Aanpak van fysieke belasting

Een Ergocoach kan de andere werknemers ondersteunen en begeleiden bij fysieke inspanningen, een goede werkhouding en –omgeving.  Ook zorgt deze ervoor dat de medewerkers zich steeds bewust blijven van fysieke belasting en hoe ze daar verstandig mee kunnen omgaan. Een Ergocoach is dus zowel aanjager, aanspreekpunt als motivator. Hij of zij heeft een belangrijke rol in de preventie van fysieke klachten bij collega’s.  De Ergocoach kan ook meedenken bij ergonomische oplossingen op de werkvloer. Zo zorgt u er samen voor dat gezond en prettig werken in de dagelijkse werkpraktijk is geïntegreerd binnen uw eigen bedrijfsvoering.

Opleiding Ergocoach

Working Well heeft ervaring in het opleiden van medewerkers tot Ergocoach, afgestemd op diverse verschillende branches. De opleiding bestaat uit twee dagdelen en bestaat uit een aantal onderdelen:

– Observatie, beoordeling en advisering in ergonomie en gezond werken. Dit gebeurt met theorie en praktijkrichtlijnen.

– Coachingsvaardigheden. Dit gebeurt met theorie en praktische oefeningen. De doelstelling daarbij is om een gedragsverandering in ‘gezond werken’ bij collega’s te creëren.

– Bijbrengen van praktische kennis en vaardigheden om gezond werken actueel te houden voor de toekomst.

Update trainingen voor Ergocoaches

De trainers van Working Well bieden vervolgtrainingen voor Ergocoaches in verschillende branches. Deze trainingen zijn een verdieping op de basisopleiding.  De inhoud wordt in overleg bepaald. Bijvoorbeeld gericht op verder ontwikkelen van coachingsvaardigheden, nieuwe ontwikkelingen en ondersteuning bij het Plan van Aanpak.  Klik hier voor meer informatie.

  • De opleiding tot Ergocoach is voor veel werknemers en hun collega’s een waardevolle ervaring, zo blijkt:

    “Het is prettig dat ik door deze opleiding collega’s tijdens het werk direct kan adviseren over een gunstige werkhouding.”

    en

    “Collega’s geven mij complimenten over mijn inzichten en de oplossingen die we samen gerealiseerd hebben voor ergonomische knelpunten.”