Werkwijze Working Well

Werkwijze Working Well

Oplossingen en mogelijkheden

Heeft u specifieke of algemene vragen over gezond werken, of wilt u een afspraak maken? Neem dan contact op met Working Well. U kunt een afspraak maken voor een oriënterend gesprek om de mogelijkheden voor uw bedrijf of organisatie door te nemen. Maar ook direct voor de oplossing van een actueel probleem op de werkvloer. Aarzel niet om te vragen wat voor uw bedrijf of organisatie mogelijk is. Het advies is maatwerk en de oplossingen worden afgestemd op uw persoonlijke praktijksituatie. Working Well werkt voor diverse branches, van zakelijke dienstverlening, tot zorg en van productiebedrijf tot transport of non-profit.

Werkplekonderzoek: persoonlijke aanpak

Working Well komt op afspraak langs om een analyse van de werkplek te maken, voor één of meer werkplekken. Maar ook van de omgeving in relatie tot de medewerker. Er vindt daarbij altijd afstemming met de medewerker en leidinggevende plaats. Dat resulteert vervolgens in een advies voor een ergonomische werkplek, waar de medewerker prettig en gezond kan werken. De medewerker wordt daarbij gestimuleerd zelf oplossingen te vinden in ergonomisch werken.

Training op de werkplek

De analyse en het persoonlijke advies op de werkplek zorgt voor een bewuster omgaan met de werkplek en de werkhouding. De medewerker wordt gecoacht en begeleid in het vinden en vasthouden van een zo ontspannen mogelijke werkhouding. Zo heeft de aanpassing meteen een blijvend effect. Ook zijn gezamenlijke trainingen voor een aantal medewerkers mogelijk, waarbij medewerkers een goede, gezonde werkhouding aanleren gericht op blijvend gezond werken.

Oplossingsgericht coachen

Working Well ondersteunt de medewerker om haalbare oplossingen te creëren. Dit zijn oplossingen die zijn gericht op organisatie, techniek én gedrag. Al deze onderdelen zijn belangrijk voor een blijvend goed resultaat.


  • Vergroot het werkplezier, verklein de risico’s op uitval en stimuleer een gezonde werkomgeving. Profiteer van de deskundigheid en ervaring van Working Well.

    Klik hier voor een selectie van bedrijven en instellingen waar Working Well voor werkt of heeft gewerkt.