Individuele begeleiding en coaching

Individuele Begeleiding & Coaching

Gezond werken werkt beter

Gezond werken in een prettige werkomgeving werkt goed en levert meer resultaat op. Working Well biedt u vele mogelijkheden om dit te stimuleren. Zoals trainingen op maat, advies over werkhouding, fit werken en leven, of een werkplek analyse. Maar ook individuele begeleiding en coaching in bijvoorbeeld Timemanagement behoren tot de mogelijkheden. Dit gaat volgens een gestructureerde, professionele aanpak, met alle aandacht voor uw medewerker en de werksituatie. Kies voor de juiste, persoonlijke aanpak met op de praktijk afgestemde modules.

Persoonlijke aanpak op de werkplek (WIM)

Hiervoor heeft Working Well de Werkplek Interventie Module ontwikkeld (WIM). Deze module is speciaal ontwikkeld voor de werkende medewerker met fysieke, arbeidsgerelateerde klachten. Doel van de begeleiding is dat de medewerker door het volgen van de module zonder klachten en verzuim weer aan het werk kan.  lees meer

Oplossingsgericht Coachen – Motiverende Gespreksvoering

De bedrijfsfysiotherapeut bezoekt de medewerker op de werkplek en heeft een vraaggesprek aan de hand van vijf belangrijke onderdelen: werktaken, werktijden, werkwijze, werkdruk en werkplek. Working Well brengt zo voor u in kaart waar de problemen liggen op de werkvloer. Een persoonlijke aanpak met oplossingsgerichte coaching die werkt. Hierbij wordt ook meegenomen welke oplossingen de medewerker zelf effectief kan nemen. Niet alleen op de werkplek maar ook in de thuisomstandigheden. Vervolgens vindt er een gestandaardiseerd werkplekonderzoek plaats met een observatie van de werkwijze van de medewerker.

Duidelijk stappenplan

Daarna wordt de medewerker voorgelicht in een stappenplan. En daarbij ook getraind in de optimale ergonomische werkwijze, specifiek gericht op de functie. De oplossingen worden direct besproken met de leidinggevende. De leidinggevende en de medewerker ontvangen na afloop van het eerste bezoek een schriftelijke rapportage (AVG-proof) . Na het eerste werkbezoek volgt na drie tot vier weken een tweede werkplekbezoek. Tijdens dit bezoek wordt de verbeterde werkwijze systematisch opnieuw getraind en geëvalueerd. Hierna is nog een telefonische evaluatie na zes weken om een blijvend resultaat van de veranderingen te realiseren.

  • Reactie van leidinggevende:

    “Working Well heeft mijn medewerker gecoacht bij het vinden van oplossingen tijdens zijn re-integratie proces. Ik vond het heel goed dat ik, als teamleider, hier intensief bij werd betrokken. De medewerker is getraind in ergonomische werktechnieken. Hierbij bleek dat werkhervatting realistisch en haalbaar was. Bedankt!”