Preventie stimuleert werkvermogen – maart 2014

Werkgevers kunnen meer aandacht geven aan preventie om het werkvermogen van vooral jonge werknemers te verbeteren. En niet pas in actie te komen als ‘de oudere’ medewerker niet in staat is om aan de eisen te voldoen. Deze conclusie volgt uit onderzoek naar werkvermogen van Arbo Unie onder ruim 80.000 werknemers, werkzaam in de industrie, overheid en andere branches.   Bron: Arboportaal 20-2-2014