Individuele Begeleiding & Coaching

Individuele Begeleiding & Coaching

Snel en verantwoord reïntegreren (RIM)

Ziekte en verzuim door arbeidsgerelateerde klachten wilt u zo snel mogelijk aanpakken. Working Well staat u hierbij graag bij met de juiste, deskundige aanpak en advies. Working Well laat zien dat het werkt. Met een uitstekende persoonlijke begeleiding, zoeken naar oplossingen die écht voor de betreffende functie passend zijn én binnen de mogelijkheden van de medewerker vallen.

Gerichte aanpak fysieke klachten

Working Well biedt hiervoor een speciale module aan. Deze is gericht op medewerkers met fysieke, arbeidsgerelateerde klachten, die hierdoor vaak of langer dan drie weken verzuimen, de Re-integratie Interventie Module (RIM). Deze aanpak gaat globaal volgens dezelfde procedure als bij WIM, maar hierbij ligt meer de nadruk op wat voor de medewerker mogelijk is binnen de re-integratie.

Opbouw met participatieve aanpak

En er wordt meer tijd en aandacht besteed aan training en een haalbare stapsgewijze opbouw. De arbeidsbelasting wordt zo verantwoordelijk opgebouwd. Daarbij wordt hij of zij aangesproken op de eigen mogelijkheden en verantwoordelijkheid in het re-integratieproces. De RIM geeft ruggengraat aan het Plan van Aanpak van de re-integratie, passend binnen de Wet Verbeterde Poortwachter (de WvP). Overleg met de bedrijfsarts gedurende RIM vindt op verzoek plaats.

  • Reactie van leidinggevende:

    “Working Well heeft mijn medewerker gecoacht bij het vinden van oplossingen tijdens zijn re-integratie proces. Ik vond het heel goed dat ik, als teamleider, hier intensief bij werd betrokken. De medewerker is getraind in ergonomische werktechnieken. Hierbij bleek dat werkhervatting realistisch en haalbaar was. Bedankt!”