Gezond werken Zorg

Gezond werken Zorg

Medewerkers in de zorg doen vaak specifiek, lichamelijk belastend werk. Voorover buigen en tillen zijn bewegingen die voor fysieke problemen kunnen zorgen op de langere termijn. Zeker als dat ook nog gecombineerd is met onregelmatige (nacht)diensten, werkdruk of psychische belasting. Door hier voldoende aandacht aan te besteden, tijdig de juiste ergonomische maatregelen te nemen en een gunstige werkhouding te stimuleren zijn veel problemen aan te pakken of zelfs te voorkomen. Working Well heeft veel ervaring in deze sectoren en kan u adviseren met een passend plan van aanpak voor de werkplek, een gezonde en bewuste houding en gerichte trainingen.

Training Gezond Werken  Verpleeghuis – Ziekenhuis – Revalidatiecentrum – Kraamzorg – Thuiszorg

In deze specifieke training Gezond Werken van drie uur komende belastende aspecten rond fysieke belasting aan bod. Zoals een gebogen werkhouding en tillen. De training is zeer praktijkgericht. Naast het trainen van vaardigheden wordt aandacht besteed aan het realiseren van een blijvende gedragsverandering. De deelnemers zijn na afloop van de training in staat om verantwoorde keuzes te maken bij tillen en de werkhouding.

Herkenbaar, praktisch en actief

Tijdens de training worden herkenbare situaties uit de dagelijkse werkpraktijk getoond. De uitgangspunten van de Arbocatalogus zijn hierin verwerkt. Daarnaast wordt de persoonlijke balans van de deelnemers ten aanzien van belasting en belastbaarheid besproken. De deelnemers denken hierbij zelf actief mee over de manier waarop zij deze balans mogelijk kunnen verbeteren en over realistische oplossingen voor knelpunten. De effectiviteit van Gezond Werken wordt hiermee aanzienlijk vergroot. Daarna volgt een praktijkgedeelte op de werkvloer, zo mogelijk op verschillende afdelingen. De aanwezige (til)hulpmiddelen worden hierbij praktisch ingezet voor een duurzaam resultaat.

zie ook:  Opleiding tot Ergocoach  specifiek voor de zorg

Training Omgaan met werkdruk/Plezier in je werk

“Deze twee uur durende teamtraining gaat in op de onderwerpen die werkdruk kunnen geven. Daarbij wordt gekeken welke oplossingen er mogelijk zijn. De oplossingen liggen vaak binnen de persoon zelf (persoonlijke ervaring), de organisatie of het team. Er wordt ook aandacht besteed aan persoonlijke strategieën die kunnen dienen als compensatie. ”

Working Well staat geregistreerd in het Centraal Register voor Kort BeroepsOnderwijs (CRKBO). Dit betekent dat de opleidingen en trainingen vrijgesteld zijn van BTW heffing.

 • Reactie Pam Hobbelman, wijkmanager Humanitas Woonzorgplus Den Haag:

  "Mijn doel voordat ik Working Well benaderde was dat verzorgenden bij ons ergonomischer zouden werken, ter preventie van fysieke klachten door overbelasting. Daarom hebben we er voor gekozen om - naast de Training Gezond Werken - ook Ergocoaches te laten opleiden. Door de jaarlijkse update van Ergocoaches creeren we borging van ergonomisch werken in onze organisatie. We zijn blij dat we in Working Well een betrouwbare partner hebben gevonden die ruimschoots ervaring heeft in de zorg"

  Deelnemers aan de training Gezond Werken zijn positief over de praktische oplossingen en tips:

  “De training is heel praktisch en de tips zijn direct toepasbaar. Ik voel me nu weer fit na een werkdag.”

  Enkele deelnemers over de training Omgaan met werkdruk/ Plezier in de je werk:

  “Fijn dat we nu met het team inzicht hebben hoe we de werkdruk zelf kunnen aanpakken. Dat geeft minder werkdruk voor mij persoonlijk.”

  “Het werkplezier is voor mij toegenomen door het uitspreken van verwachtingen naar elkaar en een eerlijke taakverdeling binnen het team tijdens de training.”