Persbericht UMC Groningen – januari 2014

Oplossingsgerichte methodiek vergroot bewustzijn oudere werknemers over inzetbaarheid. Werknemers van 45 jaar en ouder hebben behoefte aan ondersteuning om te kunnen blijven werken. Mogelijkheden tot individuele aanpassingen in het werk zijn een voorwaarde om duurzame inzetbaarheid van werknemers te bereiken. Dat is een van de conclusies van onderzoeker Wendy Koolhaas uit haar promotieonderzoek.