Gezond leven, werken en bewegen

Gezond leven, werken en bewegen

Gezond werken: van levensbelang  Preventie & Curatie

Een gezonde, prettige werkomgeving is van groot belang. Voor zowel de werkgever als de werknemer. Zieke, ontevreden of minder presterende werknemers kunnen een bedreiging vormen voor de continuïteit. Gezonde werknemers die onder gunstige werkomstandigheden functioneren, zullen hun werk met meer inzet doen en zich minder vaak ziek melden. Dat levert direct in alle opzichten meer resultaat op voor het bedrijf of de organisatie. Gezonde medewerkers zijn het visitekaartje voor uw bedrijf of organisatie. Preventie zorgt daarnaast voor een aanzienlijke kostenbesparing, want zieke werknemers kosten al gauw een vermogen.

Effectieve aanpak verzuim en klachten

Door aandacht te besteden aan ergonomisch werken is er minder belasting, zowel mentaal als fysiek voor de werknemers. Een gunstiger werkhouding  zorgt voor een toename van werkplezier en dus van arbeidsproductiviteit. Op de juiste manier tillen voorkomt rugklachten, een groot risico bij veel werkgevers op de werkvloer. Bovendien blijkt dat investeren in arbeidsomstandigheden loont; elke in preventie geïnvesteerde euro levert maar liefst 2,5 keer zoveel op! (Bron: RIVM/NIGZ)

Bewustwording

Veel mensen hebben door de jaren heen, vaak onbewust, een ongemakkelijke of zelfs schadelijke werkhouding ontwikkeld. Dat ligt zeker niet altijd aan de bedrijfsmiddelen alleen, maar ook aan bewustwording over het gebruik ervan. Zorg dat u fysieke problemen voor bent, of tijdig en adequaat aanpakt. Voordat een kleine kwaal uitgroeit tot een langdurige ziekmelding of zelfs arbeidsongeschiktheid.

Inspelen op actualiteit

Wetgeving op het gebied van arbeidsomstandigheden verandert voortdurend. Hoe weet u of u aan alle eisen voldoet én blijft voldoen? Wat kunt u nog verbeteren, hoe zet u de theorie om naar uw dagelijkse werkpraktijk? Ook voor zulke vragen kunt u goed de deskundigheid van Working Well inschakelen. Daarnaast gaan de veranderingen in de maatschappij razendsnel. Werknemers worden mondiger. Transacties gaan sneller, omdat de klant dat vraagt. Soms moet er meer gedaan worden, met minder mensen. De inhoud van functies verandert, door verdergaande digitalisering. Dat alles legt extra druk op werkgever en werknemer. Maar juist dán is blijven investeren in welzijn van groot belang.

Vergroot het werkplezier, verklein de risico’s op uitval en stimuleer een gezonde werkomgeving. Profiteer van de deskundigheid en ervaring van Working Well.


  • Vergroot het werkplezier, verklein de risico’s op uitval en stimuleer een gezonde werkomgeving. Profiteer van de deskundigheid en ervaring van Working Well.

    Klik hier voor een selectie van bedrijven en instellingen waar Working Well voor werkt of heeft gewerkt.